วิธีแก้ url phpmyadmin ของ vesta control

login ssh ผ่าน root

ไปที่นี่

/etc/phpmyadmin/apache2.conf

แล้วมองหาบรรทัดนี้

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

แก้ตรง phpmyadmin อันต่อจากก Alias เป็นชื่ออะไรก็ได้ที่เราอยากจะตั้งเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้

เสร็จแล้ว restart apache, mysql, nginx

เป็นอันเสร็จพิธี

ตัวอย่าง

Alias /indywibbbbbb /usr/share/phpmyadmin

 

 

– Ref: forum.vestacp.com

วิธีแก้ url phpmyadmin ของ vesta control

You May Also Like