อักษรลาว

รูปพยัญชนะและสระ

รูปพยัญชนะ

พยัญชนะลาวทั้ง 33 รูป แบ่งเป็นพยัญชนะโดด 27 ตัว (ภาษาลาวเรียกว่า “พยัญชนะเค้า” แปลว่า พยัญชนะต้น) และพยัญชนะควบอีก 6 ตัว ซึ่งมีดังต่อไปนี้

พยัญชนะโดด

รูปอักษรลาว ชื่ออักษรในภาษาลาว เทียบรูปอักษรไทย หมายเหตุ
ก ไก่
ข ไข่ ข, ฃ
ค ควาย ค, ฅ, ฆ
ง งัว, ง งู งัว แปลว่า วัว ในภาษาไทยปัจจุบัน ใช้คำเดียวกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทย
จ จอก จอก แปลว่า แก้วน้ำ
ส เสือ ฉ, ศ, ษ, ส คำเสียง ฉ ในภาษาไทยจะออกเสียงเป็น /ส/ ทุกแห่งเหมือนภาคเหนือและภาคอีสานของไทย
ซ ซ้าง ช, ซ, ฌ คำเสียง ช ในภาษาไทย ภาษาลาวออกเสียงเป็น /ซ/ ทุกแห่ง
ย ยุง ญ, ย เสียงของ ย ในที่นี้เป็นเสียงนาสิก /ญ/ แบบเดียวกับที่ปรากฏในภาคเหนือและภาคอีสานของไทย (บางครั้งถอดเป็นรูป ญ)
ด เด็ก ฎ, ฑ (บางคำ), ด
ต ตา ฏ, ต
ถ ถง ฐ, ถ ถง แปลว่า ย่าม รูปอักษรตัวนี้ บางคราวเขียนแบบหัวเข้า (คล้ายตัว ฤ) บางคราวก็เขียนหัวออก (คล้ายตัว ฦ และเลข 7 ในภาษาลาว)
ท ทุง ฑ (บางคำ), ฒ, ท, ธ ทุง แปลว่า ธง
น นก ณ, น ผู้เรียนอักษรลาวใหม่ๆ มักสับสนกับตัว ມ (ม แมว) เสมอ เนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายกันมาก
บ แบ้ แบ้ แปลว่า แพะ
ป ปา ปา ในที่นี้ คือ คำว่า ปลา ในภาษาไทย (ภาษาลาวแท้จะไม่มีเสียงควบกล้ำ)
ผ เผิ้ง เผิ้ง คือ คำว่า ผึ้ง
ฝ ฝน
พ พู พ, ภ พู แปลว่า ภูเขา (ในภาษาไทยเขียนว่า ภู)
ฟ ไฟ
ม แมว ผู้เรียนอักษรลาวใหม่ๆ มักสับสนกับตัว ນ (น นก) เสมอ เนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายกันมาก
ย ยา ย (บางคำ), อฺย ย ตัวนี้ภาษาลาวจัดเป็นอักษรกลาง ออกเสียงแบบเดียวกับ ย ในภาษาไทย ใช้ในบางคำ เช่น “ຢຸດ” (หยุด) “ຢາກ” (อยาก) เป็นต้น
ร รถ ร ตัวนี้ปัจจุบันนิยมใช้เขียนคำที่มีที่มาจากภาษาต่างประเทศ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ออกเสียงเหมือน ล ทั้งหมด ในการเขียนภาษาลาวโบราณ รูปอักษรนี้ยังใช้แทนเสียง ฮ ในคำที่ปัจจุบันเขียนด้วยตัวอักษร ฮ เฮือน
ล ลีง ล, ฬ ลีง คือ คำว่า ลิง ในภาษาลาวออกเสียงคำนี้ยาว จึงใช้สระอีแทน ปกติภาษาลาวสามารถใช้พยัญชนะตัวนี้เขียนคำทุกคำที่ออกเสียง /ร/ หรือ /ล/ แต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านเป็นเสียง /ล/ ทุกตัว
ว วี วี แปลว่า พัด
ห ห่าน
อ โอ โอ แปลว่า ขันน้ำ
ฮ เฮือน เฮือน คือ คำว่า เรือน ในภาษาไทย

พยัญชนะควบ[แก้]

รูปอักษร เทียบอักษรไทย เสียง หมายเหตุ
ຫງ หง /ง/
ຫຍ หย /ญ/ ระบบอักษรลาวเก่ามักใช้รูป ຫຽ
ຫນ, ໜ หน /น/ ปัจจุบันนิยมใช้รูป ໜ
ຫມ, ໝ หม /ม/ ปัจจุบันนิยมใช้รูป ໝ
ຫຣ หร /ร/
ຫລ, ຫຼ หล /ล/ รูปอักษรทั้งสองแบบนี้นิยมใช้ปะปนกันทั่วไป
ຫວ หว /ว/

รูปสระ

 •  สระ อะ
 •  ไม้กรรณ
 •  ົ ไม้ตรง, ไม้กง
 •  สระ อา
 •  ິ สระ อิ
 •  ໍ นฤคหิต, สระ ออ
 
 
ที่มา:http://th.wikipedia.org/wiki/อักษรลาว
 •  ຸ สระ อุ
 •  ູ สระ อู
 •  สระ เอ
 •  สระ ใอ ไม้ ม้วน
 •  สระ ไอ ไม้ มาย
 •  สระ โอ
 
อักษรลาว