ขั้นตอนการติดตั้ง Vesta Control Panel

ให้เราทำการ SSH เข้ามายังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองแล้วใช้คำสั่ง

curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

bash vst-install.sh --force

เมื่อขึ้นข้อความ

– Would you like to continue [y/n] : ให้ใส่ y
– Please enter admin email address : ให้ใส่อีเมล
– Please enter FQDN hostname : ใส่ชื่อเว็บไซต์

ขั้นตอนการติดตั้ง Vesta Control Panel

You May Also Like